Porota/ Jury

Porota:

Ing. Tomáš Macura, MBA primátor města Ostravy
JUDr. Lukáš Semerák člen Rady města Ostravy
Marek Pokorný ředitel Plato Ostrava
Ing. arch. Pavla Melková nezávislý architekt, Praha
Ing. arch. Pavol Paňák nezávislý architekt, Bratislava
Prof. Ing. arch. Zdeněk Fránek nezávislý architekt, Brno
Dipl.-Ing. Ivan Reimann nezávislý architekt, Berlín
Ing. Petra Bernfeldová starostka městského obvodu
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. náměstek primátora města Ostravy
Ing. arch. Milena Vitoulová nezávislý architekt, Ostrava
Ing. arch. Václav Filandr nezávislý architekt, Ostrava

 

Experti poroty:

JUDr., Ph.Dr. Jiří Plos expert v oboru stavebního práva, Praha
Mgr. Michal Zezula ředitel  NPÚ Ostrava
Ing. arch. Cyril Vltavský vedoucí odboru Útvaru hlavního architekta MMO
Ing. Petr Žák expert v oboru osvětlení, Praha
Paul Koch expert v oboru proveditelnosti a oceňování staveb