Korespondence poroty

VPÚ DECO Praha a.s., Praha

Žádost o účast

Galerie Mánes

Národní muzeum

Terezín

PLURAL, Bratislava

Portfolio

RADAARCHITEKTI s.r.o., Brno

Portfolio_Radaarchitekti

dobrozdání _LEDVICE

dobrozdání_JAMU

dobrozdání_JAMU_interiér

dobrozdání_ROKYTNO

ARKISS, Ing. arch. Josef Kiszka, Havířov

Portfolio

GUTGUT, Bratislava

Portfolio

KOUCKY-ARCH.CZ, Praha

Portfolio

dobrozdání_ZčG Plzeň

čestné prohlášení

Ing. arch. Barbora Srpková, Mgr. art. Martin Lukáč

Portfolio

Benthem Crouwel Architects, Amsterdam

Portfolio

218 Anne Frankhuis (AFS) UK

373 De Pont UK

500 Stedelijk Museum UK

De Pont TOTAAL-NL

McCullough Mulvin Architects, Dublin

Portfolio