Podklady/Materials

Materials for competition here


P01. Soutěžní zadání – stavební program (PDF, DOCX)

P02. Historie místa a objektu

Historická dokumentace

Objekt nejstarší chladírny (Obr.1, Obr.2, Obr.3)
Plány velké budovy s věží – nové chladírny (Obr.1, Obr.2, Obr.3, Obr.4, Obr.5, Obr.6, Obr.7, Obr.8, Obr.9, Obr.10)
Plány sousední vepřové porážky (Obr.1, Obr.2, Obr.3, Obr.4, Obr.5, Obr.6, Obr.7, Obr.8)
Ostatní fotografie (Obr.1, Obr.2, Obr.3, Obr.4, Obr.5, Obr.6, Obr.7, Obr.8, Obr.9, Obr.10, Obr.11)

SHP (Poklad je ke stažení zde)
Historie pro program arch. soutěže (PDF, DOCX)
Teze památkové péče pro program (PDF, DOCX)
Výstava Jatka MDA2015 (PDF)

P03. Katastrální mapa (PDF, DWG, DXF), Kat.mapa – hranice řešeného území (PDF), Ortofotomapa (PDF)

P04. Výřez z technické mapy (DWG, DXF)

P05. Zaměření objektu (Poklad je ke stažení zde)

P06. Digitální model objektu (Poklad je ke stažení zde)

P07. Stavebně technický průzkum (Poklad je ke stažení zde)

Foto aktuálního stavu (Obr.1, Obr.2, Obr.3, Obr.4, Obr.5, Obr.6, Obr.7, Obr.8, Obr.9, Obr.10, Obr.11, Obr.12, Obr.13, Obr.14, Obr.15, Obr.16)

P08. Základní informace o zakládacích podmínkách

GEO331474 Moravská Ostrava (PDF)
Geologická mapa 1:50 000 – Česká geologická služba (PDF)

P09. Základní informace o dopravním napojení (PDF, DOCX)

P10. Požadavek z pohledu osvětlení (PDF, DOCX)

P11. Vzor panelu (PDF, INDD)

P12. Vzor tabulky bilancí (PDF, XLSX)

P13. Vzor portfolia (PDF, INDD)

P14. Závazné stanovisko OPPMmO (PDF)