7.KRITÉRIA HODNOCENÍ NÁVRHŮ

Zpět na soutěžní podmínky

7.1. Kritéria hodnocení

Kritéria, podle kterých budou soutěžní návrhy vyhodnocovány, se stanovují bez pořadí významnosti následovně:

a) Celková urbanisticko architektonická kvalita řešení, začlenění do struktury místa;
b) architektonická kvalita řešení; kvalita nakládání s historickou materií;
c) naplnění požadavků zadání;
d) ekonomická přiměřenost návrhu z pohledu investičních a provozních nákladů;

7.2. Kritéria hodnocení pro druhou fázi soutěže

Pro hodnocení návrhů v druhé fázi soutěže budou použita kritéria shodná s první fází doplněná o hodnocení vývoje soutěžního návrhu a hodnocení schopnosti reagovat na upřesňující podmínky vydaných na základě výsledků první fáze.