5. DOSTUPNOST SOUTĚŽNÍ DOKUMENTACE, SOUTĚŽNÍ PODKLADY, PROHLÍDKA SOUTĚŽNÍHO MÍSTA A VYSVĚTLENÍ SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK

Zpět na soutěžní podmínky

5.1. Dostupnost soutěžní dokumentace

5.1.1. Soutěžní podmínky a soutěžní podklady jsou zveřejněny na profilu zadavatele (Veřejné zakázky Ostrava) ode dne vyhlášení soutěže do konce soutěžní lhůty.
5.1.2. Vysvětlení soutěžních podmínek bude zveřejněno na profilu zadavatele (Veřejné zakázky Ostrava) nejpozději do pěti pracovních dnů od obdržení žádosti (dotazu). Všechna vysvětlení soutěžních podmínek budou zveřejněna do konce soutěžní lhůty.

5.2. Soutěžní podklady

5.2.1. Zadavatel poskytuje uchazečům tyto podklady v digitální podobě v následujících formátech (ke stažení zde):

P01 Soutěžní zadání-stavební program (*.docx, *.pdf);
P02 Historie místa a objektu (*.docx, *.pdf), teze památkové péče pro program arch. soutěže (*.docx), historická fotodokumentace (*.jpg), SHP (*.pdf);
P03 Výřez z katastrální mapy s vymezením hranice řešeného území (*.dwg, *dxf, (*.pdf); ortofotomapa (*.pdf);
P04 Výřez z technické mapy 1:500 (*.dwg, *dxf);
P05 Zaměření objektu–polohopis, výškopis (*.dgn, *.dwg, *dxf);
P06 Digitální 3D model objektu (*.dxf );
P07 Stavebně technický průzkum (*.docx, *.pdf);foto stávající stav (*.jpg)
P08 Základní informace o zakládacích podmínkách ( *.pdf);
P09 Základní informace o dopravním napojení (*.docx, *.pdf);
P10 Požadavek z pohledu osvětlení (*.docx,*.pdf);
P11 Vzor panelu (*.indd, *.pdf);
P12 Vzor tabulky bilancí k vyplnění základních ukazatelů stavby (*.xls, *.pdf);
P13 Vzor portfolia (*.indd, *.pdf).
P14 Závazné stanovisko orgánu památkové péče

5.2.2. Účastníci soutěže se zavazují, že podklady využijí pouze pro rozhodování o účasti v soutěži a k vypracování soutěžního návrhu.

5.3. Prohlídka soutěžního místa

Zadavatel zorganizuje pro účastníky soutěže prohlídku soutěžního místa s výkladem. Na prohlídce nesmí být pokládány a zodpovídány žádné dotazy týkající se organizačních záležitostí soutěže a předmětu soutěže.

5.4. Vysvětlení soutěžních podmínek (dotazy)

5.4.1. Účastníci mohou podávat žádosti o vysvětlení soutěžních podmínek pouze písemně na emailovou adresu sekretáře soutěže
Jméno/Název: Ing. arch. Ludvík Grym grym@paw.cz.

5.4.2. Vysvětlení soutěžních podmínek bude s textem žádosti (dotazem) bez identifikace účastníka zveřejněno spolu se soutěžními podmínkami a soutěžními podklady. Termíny pro podání žádostí uvádí odst. 9.4.