1. ZADAVATEL, POROTA, PŘIZVANÍ ODBORNÍCI A POMOCNÉ ORGÁNY POROTY

Zpět na soutěžní podmínky

1.1      Zadavatel

Název: Statutární město Ostrava
Sídlo/Adresa: Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451
ID datové schránky: 5zubv7w

Zplnomocněný zástupce zadavatele: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor města
Tel/fax: 599 442 291
E-mail: tmacura@ostrava.cz

1.2       Organizátor soutěže

Název: Ing. arch, Ludvík Grym
Sídlo/Adresa: CZ-61600 Brno, Pod kaštany 2295/21
IČ: 16312376
DIČ: CZ611196851
Kontaktní osoba: Ing. arch. Ludvík Grym
Tel/fax: 606782220
E-mail: grym@paw.cz

1.3      Zpracovatel soutěžních podmínek

Jméno/Název: Ing. arch. Ludvík Grym
Adresa/Sídlo: CZ – 616 00 Brno, Pod kaštany 2295/21
Tel/fax: 606782220
E-mail: grym@paw.cz

1.4      Porota

Zadavatel jmenuje tuto porotu :

1.4.1       Řádní členové závislí

Ing. Tomáš Macura, MBA primátor města Ostravy
JUDr. Lukáš Semerák člen Rady města Ostravy
Marek Pokorný ředitel Plato Ostrava

1.4.2       Řádní členové nezávislí

Ing. arch. Pavla Melková nezávislý architekt, Praha
Prof. Ing. arch. Zdeněk Fránek nezávislý architekt, Brno
Ing. arch. Pavol Paňák nezávislý architekt, Bratislava
Dipl.-Ing. Ivan Reimann nezávislý architekt, Berlín

1.4.3       Náhradníci závislí

Ing. Petra Bernfeldová starostka městského obvodu
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. náměstek primátora města Ostravy

1.4.4       Náhradníci nezávislí

Ing. arch. Milena Vitoulová nezávislý architekt, Ostrava
Ing. arch. Václav Filandr nezávislý architekt, Ostrava

1.5      Přizvaní odborníci

Mgr. Michal Zezula ředitel NPÚ Ostrava
Ing. arch. Cyril Vltavský vedoucí odboru Útvaru hlavního architekta MMO
Ing. Petr Žák osvětlení, Praha
JUDr., Ph.Dr. Jiří Plos právník, Praha

Porota může v průběhu soutěže požádat zadavatele o přizvání dalších odborníků.

1.6      Sekretář soutěže

Jméno: Ludvík Grym
Adresa: Pod kaštany 2295/21, 616 00 Brno
Tel/fax: +420 606 782 220
E-mail: grym@paw.cz

1.7      Přezkušovatel soutěžních návrhů

Jméno: Hana Paclová
Adresa: Magistrát města Ostravy, útvar hlavního architekta, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
Tel/fax: 599443468
E-mail: hpaclova@ostrava.cz

Zpět na soutěžní podmínky